Velkommen til advokat Birgitte G Eknes

Advokat Birgitte G. Eknes etablerte sitt foretak i 2012. Hun har erfaring fra etablerte advokatkontor i Bergen, og holder til på Bryggen, Bredsgården 1F.

Birgitte G. Eknes har arbeidet som advokat/advokatfullmektig siden 2002. I 2010 ble hun ansatt i Advokatfirmaet Brit Hørgård Tilseth, som har drevet advokatfirma i Bergen siden 1994, dels i samarbeid med andre advokatfirma og dels i selvstendig advokatpraksis. Kontor består av en advokat og en saksbehandler.


Juridisk bistand gis til både private og næringsdrivende innen områder som: Fast eiendoms rettsforhold, herunder salgsoppdrag, oppgjørsoppdrag og mangler ved kjøp av eiendom, ekteskapssaker, herunder ektepakt og skifte, samboer, herunder samboerkontrakt og sameieskifte, barnerett, herunder barnefordeling og barnevern, arv, herunder dødsboskifte, testament, arveplanlegging og forskudd på arv.

Hun har mange løpende vergeoppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Advokat Birgitte G Eknes er fast medhjelper ved tvangssalg i Bergen tingrett.
Hun har lang erfaring innenfor våre spesialfelt og er løsningsorientert. Hennes mål er å gi effektiv advokatbistand av høy kvalitet med god og personlig oppfølging. Ved behov kan det søkes om fri rettshjelp.


Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon for uforpliktende vurdering av dine problemstillinger.