Fagområder

FAMILIERETT

 • Ektepakt
 • Samboerkontrakt
 • Skilsmisse
 • Samboeroppgjør
 • Barnefordeling
 • Samværsrett
 • Barnevern

TRYGDERETT

 • Rettigheter
 • Søknadsprosess
 • Klage

GJELD

 • Gjeldsproblemer
 • Gjeldsordning
 • Tvangssalg

ASYLSAKER

 • Representant for fylkesmannen

PSYKISK HELSEVERN

 • Kontrollkomisjonen

SKIFTE

 • Skifterett
 • Uskifte
 • Privat skifte
 • Felleseieskifte
 • Ektefelleskifte
 • Skifteoppgjør ektefeller
 • Skifteoppgjør samboere
 • Særeie
 • Skjevdeling
 • Vederlagskrav
 • Skifteoppgjør dødsbo

VERGE

 • Oppdrag som verge
 • Bistand i forhold til verge
 • Samtykkekompetanse
 • Mulighet for arveoppgjør/forskudd på arv
 • Fremtidsfullmakt og legalfullmakt ....

KONKURS

 • Personlig konkurs
 • Unngå konkurs
 • Begjære konkurs for Manglende betaling Manglende lønn
 • Manglende betaling
 • Manglende lønn

ARV

 • Arveavgift
 • Arvemelding
 • Arveoppgjør
 • Arverett
 • Arvepakt
 • Pliktdelsarv
 • Forskudd på arv
 • Frafall arv
 • Gave
 • Testament

FAST EIENDOM

 • Eiendomsmegling
 • Eiendomsoverdragelse
 • Eiendomsoppgjør
 • Eierskifteforsikring
 • Reklamasjon
 • Sameie
 • Husleieforhold
 • Utleie
 • Tvangssalg

PROSEDYRE

 • Hovedforhandling/rettsak
 • Forliksråd
 • Rettsmekling
 • Fylkesnemnda