Priser

Advokatens salær skal avtales individuelt ved starten av det enkelte oppdrag. Det som avtales skal bekreftes gjennom en oppdragsbekreftelse.
Salæret baseres i utgangspunktet på faktisk medgått tid til behandling av saken. Det skal i tillegg også tas hensyn til sakens vanskelighetsgrad, omfang og betydning for klienten.

For oversiktlige saker kan det avtales en fast oppdragspris.

med oss på e-post eller telefon for uforpliktende vurdering av dine problemstillinger.

Se forøvrig under siden fri rettshjelp.

Timeprisen for våre advokattjenester er pr. 01.01.2018:

  • Alminnelig salærsats pr. time kr. 1.450,-
  • Salærsats ved fri rettshjelp pr. time kr. 1.020,-
  • Alle priser er oppgitt ekskl. 25 % merverdiavgift.

For øvrig skal salæravregning alltid skje etter gjeldende anbefalinger fra Den Norske Advokatforening.